Eventyrstien:


Turstien er en familievennlig opplevelsessti som er ca 500 meter lang og følger bekken oppover i terrenget.

Underveis vil dere få informasjon, spørsmål og oppgaver som familien kan løse i fellesskap.

Det er 300 meter til første rasteplass: «Moose Hill basecamp» og ca 500 meter til toppunktet «Moose Hill». Begge stedene har benker og bord og egner seg godt for en piknik. Godt drikkevann får du i bekken underveis. Total stigning er 65 meter. Følg godt med underveis, Kanskje dere ser en elg?